لطفا صبر کنید

امضای توافقنامه همکاری فدراسیون اتاق های بازرگانی جهان و سازمان ملل متحد

  • سه‌شنبه 19 خرداد 1388
امضای توافقنامه همکاری فدراسیون اتاق های بازرگانی جهان و سازمان ملل متحد