لطفا صبر کنید

امضاي توافقنامه همكاري بين فدراسيون جهاني اتاق هاي بازرگاني و ASCAME

  • چهارشنبه 19 آذر 1393
امضاي توافقنامه همكاري بين فدراسيون جهاني اتاق هاي بازرگاني و ASCAME

هشتمین دوره از هفته اقتصادی مدیران دریای مدیترانه در حاشیه بیست و سومین مجمع عمومی انجمن اتاقهای بازرگانی و صنایع مدیترانه(ASCAME)1 با امضای توافقنامه‌ای میان فدراسیون اتاقهای بازرگانی بینالمللی‌‌(WCF)‌ و‌ انجمن اتاقهای بازرگانی و صنایع مدیترانه (ASCAME) با هدف گسترش همکاری‌ مدیترانه‌ای‌، ترویج شیوه‌های کسب و کار و توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه و با حضور نمایندگان دو سازمان  در تاریخ 26 الی 28 نوامبر برابر با 7-5 آذرماه‌ در بارسلونا کشور ایتالیا برگزار شد.

 

پیتر میهوک ((Peter Mihok، رئیس فدراسیون جهانی اتاق های بازرگانی ضمن شرکت در این مراسم  به نقش برجسته اتا‌قهای بازرگانی در تقویت و بهبود اقتصادی در منطقه مدیترانه اشاره نمود. وی همچنین در ادامه جلسه ضمن دعوت از اتاق‌های بازرگانی مدیترانه جهت شرکت در نهمین کنگره فدراسیون جهانی اتاق های بازرگانی و رقابتWCF ‌، این رقابت را یک فرصت بی نظیر برای اعضای اتاق بازرگانی و صنایع مدیترانه جهت به اشتراک گذاشتن و ترویج بهترین شیوه ها با جامعه جهانی دانست.

 


انجمن اتاق های بازرگانی و صنایع مدیترانه‌ (ASCAME) متشکل از 250 اتاق بازرگانی و نهادهای مرتبط از‌23کشورهم‌مرز با دریای مدیترانه است و در‌حال‌ حاضر بخشی از شبکهجهانی‌ WCF ‌باشد. با امضای این تفاهم نامه‌، ASCAME به عنوان نهمین بدنه چند ملیتی منطقه‌ای معرفی شد. انجمن اتاق بازرگانی و صنعت اروپا، انجمن اتاق‌های آفریقایی فرانسوی زبان‌(CPCCAF)، کنفدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنعت آسیا پاسیفیک(CACCI)،‌ کنفرانس جهانی اتاق بین‌المللی جوانان (JCI)سایر بدنه‌های چند‌ملیتی ‌‌هستند.آقای میهوک همچنین‌ ضمن اشاره به نقش موثر بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط گفت: بنگاه‌‌های کوچک و متوسط اقتصادی در خط مقدم طرح‌های رشد اقتصادی هستند و امروزه بیشتر از گذشته آینده اقتصاد جهانی به این بنگاه ها وابستهاند و فدراسیون جهانی اتاقهای بازرگانی بین الملل و ICCدر این زمینه نقش بهسزایی دارند. وی همچنین امضای یادداشت تفاهم نامه مذکور را به عنوان اولین گام جهت دستیابی به فرصت های جدید برای تبادل و ترویج بهترین شیوه و تشویق کارآفرینی دانست.

 

1 Association of the Mediterranean Chambers of Commerce and Industry