لطفا صبر کنید

امسال با يك ميليارد دلار كاهش بدهي‌هاي خارجي ايران به 20.6 ميليارد دلار مي‌رسد

  • چهارشنبه 05 اردیبهشت 1386
امسال با يك ميليارد دلار كاهش بدهي‌هاي خارجي ايران به 20.6 ميليارد دلار مي‌رسد