لطفا صبر کنید

افزایش بی سابقه حمله دزدان دریایی در آب های سومالی

  • چهارشنبه 09 اردیبهشت 1388
افزایش بی سابقه حمله دزدان دریایی در آب های سومالی