لطفا صبر کنید

افزايش حضور زنان داور در ديوان ICC

  • شنبه 13 خرداد 1396
افزايش حضور زنان داور در ديوان ICC

دیوان بین‌المللی داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، از افزایش شمار زنان داور برای رسیدگی به جریان دعاوی ICC خبر داد.

 

به گزارش سایت ICC، برای دومین سال پیاپی، دیوان بین‌المللی داوری ICC رشد چشمگیر تعداد انتصاب زنان داور برای رسیدگی به جریان‌های داوری ICC را نشان داده است.

 

طی مدت یکسال 2015 تا 2016، زنان داور 8/14 درصد از کل داوران منتصب توسط طرفین دعاوی، داوران مشترک و یا دیوان ICC را به خود اختصاص دادند در حالیکه این رقم در مدت مشابه قبل به 4/4 درصد می‌رسید. بر این اساس، تعداد ثبت شده زنان داور از سال 2011 بیشتر از دو برابر شده است.

 

«الکسیس مور»، رئیس دیوان ICC گفت: «هرچند که هنوز راه طولانی در پیش داریم، آخرین آمار دیوان، نمایانگر پیشرفت خوب و مداومی است.» او افزود: «امیدواریم که شاهد ادامه این روند مثبت در آینده باشیم و هر اقدامی که تحقق تعهد ما را برای بهبود تنوع ]جنسیتی[ در سراسر جهان داوری ممکن می‌سازد، تداوم یابد.»

 

بر اساس آمار ICC، از 1411 داور منتصب در سال 2016، 209 داور زن بوده‌اند؛ در مقایسه با 136 داور زن از مجموع 1313 داور ICC در سال 2015. این بدان معناست که در سال 2016، ICC نه تنها تعداد کل داوران منصوب شده را 98 نفر افزایش داده بلکه 73 نفر از آنها زن بوده‌اند. آمارها نشان می‌دهد که در سال 2016، 209 نفر زنان داور منصوب شده در دیوان ICC از 47 ملیت مختلف بودند.

 

ICC برای کمتر از یک چهارم پرونده‌ها داور منصوب می‌کند اما در سال 2016 دیوان ICC به عنوان سازمان پیشرو داوری جهان مسئول انتصاب درصد بالاتر زنان (5/46 %) نسبت به خود طرفین دعاوی (1/41 %) و داوران مشترک (4/12 %) بود. به‌علاوه، این دیوان 57 نفر از زنان داور را به پیشنهاد نمایندگان منطقه‌ای ICC –کمیته‌های ملی- و 38 نفر را مستقیماً منصوب نمود. در سال 2016، زنان داور در یک سوم کل پرونده‌های با داور اضطراری، منصوب شدند.

 

ICC از جمله امضاکنندگان «تعهد حضور برابر در داوری» و خواستار تنوع بیشتر در داوری بین‌المللی است. 

 

ICC برای نخستین بار در سال 2016 آمارهایی را در خصوص تعادل جنسیتی دادگاه‌های ICC منتشر کرد. این اقدام، بخشی از استراتژی در دست انجام این دیوان به منظور تقویت تنوع و شفافیت داوری بین‌المللی به شمار می‌رود.

 

گزارش کامل آماری در بولتن بعدی دیوان ICC منتشر خواهد شد. این بولتن به طور رایگان در اختیار اعضای دیوان قرار می‌گیرد و از طریق فروشگاه ICC نیز قابل خریداری است.