لطفا صبر کنید

اعطای جوایز برترین طرح های توسعه ملی و منطقه ای کسب و کار به اتاق های بازرگانی فیلیپین و فنلاند

  • دوشنبه 16 آذر 1388
اعطای جوایز برترین طرح های توسعه ملی و منطقه ای کسب و کار به اتاق های بازرگانی فیلیپین و فنلاند