لطفا صبر کنید

اعضای گروه مشورتی «رویه های استاندارد بانکداری بین المللی» در ICC انتخاب شدند

  • یکشنبه 08 اسفند 1389
اعضای گروه مشورتی «رویه های استاندارد بانکداری بین المللی» در ICC انتخاب شدند