لطفا صبر کنید

استقبال ICC از تعهد گروه 20 به تکمیل گفتگوهای دور دوحه در سال 2011

  • شنبه 29 آبان 1389
استقبال ICC از تعهد گروه 20 به تکمیل گفتگوهای دور دوحه در سال 2011