لطفا صبر کنید

ارزیابی ICC از روند برگزاری ششمین کنگره اتاق های بازرگانی جهان؛دسترسی به اطلاعات، هدف اصلی کنگره مالزی

  • دوشنبه 28 اردیبهشت 1388
ارزیابی ICC از روند برگزاری ششمین کنگره اتاق های بازرگانی جهان؛دسترسی به اطلاعات، هدف اصلی کنگره مالزی