لطفا صبر کنید

اختصاص 30 هزار ميليارد ريال تسهيلات براي بنگاه‌هاي كوچك

  • سه‌شنبه 07 آذر 1385
اختصاص 30 هزار ميليارد ريال تسهيلات براي بنگاه‌هاي كوچك