لطفا صبر کنید

اجلاس گروه تهیه کننده پیش نویس مقررات ضمانت نامه های عندالمطالبه ICC برگزار شد

  • دوشنبه 04 آبان 1388
اجلاس گروه تهیه کننده پیش نویس مقررات ضمانت نامه های عندالمطالبه ICC برگزار شد