لطفا صبر کنید

اجلاس بعدي كميسيون تسهيلات گمركي و تجاري ICC در چين

  • یکشنبه 09 خرداد 1395
اجلاس بعدي كميسيون تسهيلات گمركي و تجاري ICC  در چين

اجلاس بعدی کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) در تاریخ 3-2 ژوئن 2016 (14-13 خرداد 1395) به میزبانی ICC چین در شانگهای‌، چین برگزار می شود. محمود رستم افشار، دبیر کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری و ملک رضا ملک پور، قائم مقام دبیر کل کمیته ایرانی ICC در این اجلاس شرکت خواهند نمود.

 

ادامه مباحث بررسی‌شده در اجلاس قبلی کمیسیون در نوامبر 2015 شامل برنامه‌کاری استراتژیک کمیسیون ‌در گمرک، تسهیلات تجاری، حمل و نقل و تدارکات‌ در این جلسه بررسی خواهد شد.

 

این نشست، نمایندگان بخش خصوصی، سازمان‌های بین‌المللی و مقامات دولتی را به منظور شرکت در مذاکرات ذینفعان در تسهیلات تجاری و بررسی نقش بخش خصوصی در اجرای توافقنامه تسهیل تجاری سازمان تجارت جهانی (WTO)، تشویق می نماید.

 

مباحث زیر در این اجلاس بررسی می‌شود:

 

  • قیمت‌گذاری انتقالی و ارزیابی‌گمرکی
  • بررسی سوء استفاده از پایگاه داده ارزیابی گمرک
  • قواعد غیر‌ترجیحی مبدا برای اهداف سیاست‌های تجاری
  • بررسی بیانیه ICC درباره محورجهانی حمایت‌های آستانه‌ای (De minimis)
  • ایجاد حمل و نقل هوشمند‌تر و سبزتر
  • برنامههای آتی کمیسیون ‌در سال 2016

 

 

این اجلاس همزمان با نشست سالانه مشارکت تسهیل جهانی برای تجارت وحمل و نقل  (GEF)1‌برگزار می‌شود.

 

نشست مشارکت تسهیل جهانی برای تجارت وحمل و نقل‌(GFP) همزمان با اجلاس بعدی کمیسیون ICC با هدف گردآوری‌ اتاق بازرگانی بینالمللی‌(ICC)‌، بانک جهانی، سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل (UNIDO)، کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا‌(UNECE) ، کنفرانس سازمان ملل متحد درباره تجارت و توسعه (UNCTAD) ، سازمان جهانی گمرک (WCO)  و دیگر سازمانهای بینالمللی مانند مرکز تجارت بینالمللی و همچنین چندین انجمن کسب و کار به منظوردستیابی به پیشرفتهای قابل توجه در حمل و نقل و تسهیلات تجاری،‌ برگزار می‌شود.

 

 

1.Global Facilitation Partnership on Transportation and Trade (GFP)