لطفا صبر کنید

اتاق بازگانی بین المللی (ICC) دزدی دریایی در خلیج عدن را به شدت محکوم کرد

  • پنج‌شنبه 18 مهر 1387
اتاق بازگانی بین المللی (ICC) دزدی دریایی در خلیج عدن را به شدت محکوم کرد