لطفا صبر کنید

اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) در حاشیه کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل برگزار کرد: نشست یک روزه فعالان تجارت جهانی

  • یکشنبه 01 دی 1387
اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) در حاشیه کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل برگزار کرد: نشست یک روزه فعالان تجارت جهانی