لطفا صبر کنید

اتاق بازرگانی بین المللی خواستار حمایت گروه 8 از کنوانسیون تغییرهای آب و هوایی شد

  • دوشنبه 25 خرداد 1388
اتاق بازرگانی بین المللی خواستار حمایت گروه 8 از کنوانسیون تغییرهای آب و هوایی شد