لطفا صبر کنید

اتاق بازرگانی بین المللی خواستار ازسرگرفتن سریع مذاکرات دوحه شد

  • سه‌شنبه 10 مرداد 1385
اتاق بازرگانی بین المللی خواستار ازسرگرفتن سریع مذاکرات دوحه شد