لطفا صبر کنید

اتاق بازرگانی بین المللی خواستار اجرای سریع مقررات سیستم کارنه ATA در فیلیپین شد

  • یکشنبه 05 مهر 1388
اتاق بازرگانی بین المللی خواستار اجرای سریع مقررات سیستم کارنه ATA در فیلیپین شد