لطفا صبر کنید

اتاق بازرگاني روسيه با انجمن صنعتگران اسرائيل توافقنامه همکاري منعقد کرد

  • سه‌شنبه 19 اردیبهشت 1385
اتاق بازرگاني روسيه با انجمن صنعتگران اسرائيل توافقنامه همکاري منعقد کرد