لطفا صبر کنید

اتاقهاي بازرگاني در راستاي رشد كارآفريني با فرشتگان كسب و‌كار همگام مي شوند

  • دوشنبه 17 اسفند 1394
اتاقهاي بازرگاني در راستاي رشد كارآفريني با فرشتگان كسب و‌كار همگام مي شوند

فدراسیون جهانی اتاق‌های بازرگانی (WCF‌) و شبکه جهانی سازمانهای فرشتگان کسبو کار (BA)  در راستای حمایت از ابتکارات مشترک برای حمایت  از کارآفرینی محلی، با هم همکاری میکنند.

 

فدراسیون جهانی اتاق های بازرگانی طی نشست ‌2016 ‌سرمایه‌گذاری فرشتگان کسب و کار جهانی در تاریخ 23-22 فوریه 2016 ) 4-3 اسفند 1394)، یادداشت تفاهمی با شبکه سازمان‌های فرشتگان کسب و کار شامل: شبکه جهانی فرشتگان کسب و کار1(GBAN)، انجمن تجارت اروپایی‌ برای فرشتگان کسب و کار2(EBAN)، شبکه محلی فرشتگان کسب  و کا‌ر(‌3(MBAN و شبکه آفریقایی فرشتگان کسب و کار4(ABAN)‌، امضا نمود.

 

سرمایه‌گذاران فرشتگان کسب و کار افراد خاص و ارزشمندی هستند که سرمایه مورد نیاز کار آفرینان (500-25 هزار یورو) را فراهم مینمایند و از این طریق نقشی اساسی در اقتصاد ایفا میکنند. در بسیاری از کشورها، آنها پس از نزدیکان و بستگان، بزرگترین منابع مالی خارجی در سرمایه‌گذاری‌های تازه تاسیس هستند. آنها در ارایه ریسک سرمایه و همچنین مشارکت برای رشد اقتصاد و پیشرفت‌های فن‌آوری به طور فزاینده‌ای موثر هستند.

 

ازآنجا که وجوه سرمایه برای سرمایه‌گذاری قادر به انطباق با تعداد زیاد معاملات کوچک نیستند، راه اندازی و مراحل اولیه تامین مالی عادلانه در حوزه‌های مختلف به فرشتگان کسب و کار وابسته‌تر می شوند. همچنین وام‌دهی بانک-منابع سنتی تامین مالی- با توجه به ریسک دریافتی و هزینه‌های رسیدگی محدود شده است.

 

فرشتگان کسب و کار، تامین مالی و تجربیات مدیریتی که موجب افزایش احتمال بازگشایی بنگاه‌ها برای ارایه خدمات را فراهم می‌نمایند. با توجه به اهمیت سرمایه‌گذاری غیر‌رسمی برای ایجاد و حفظ‌ اقتصاد کارآفرینی، پرورش سرمایه‌گذاری می‌تواند تاثیری چشمگیر داشته باشد.

 

 

 

 

اتاقهای بازرگانی اندکی وجود دارند که با کسب و کار فرشتگان در بخش های مختلف جهان، همکاری دارند. امید است که با تصویب این تفاهم نامه، شاهد همکاری‌های محلی بیشتری بین اتاقهای محلی، کسب و کار فرشتگان و کارآفرینان باشیم.

 

 

 

آنتونی پارکز (‌(Anthony Parks، مدیر WCF گفت: اتاقهای بازرگانی اندکی وجود دارند که با کسب و کار فرشتگان در بخشهای مختلف جهان، همکاری دارند. امید است که با تصویب این تفاهم‌نامه، شاهد همکاری‌های محلی بیشتری بین اتاقهای محلی، کسب و کار فرشتگان و کارآفرینان باشیم. افزایش آگاهی از فعالیت‌های مربوط به هر دو نوع سازمان به منظور آگاهی در زمینه خط مشی‌ها و برنامه‌های موجود برای کارآفرینان، می‌تواند به تنهایی تاثیر مثبت بر تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME)‌ و توسعه اقتصاد محلی داشته باشد.

 

ریاست پنل این جلسه را آقای پارکز با همکاری شبکه فرشتگان کسب و کار و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جوانان بیروت و لبنان، بر عهده داشتند. چگونگی هدایت رهبران کسب و کار توسط اتاق‌های بازرگانی به منظور تبدیل شدن به فرشتگان کسب و کار و ایجاد شبکه فرشتگان کسب و کار در سازمان‌های مربوطه‌ در راستای تشویق و حمایت کارآفرینان محلی، از اهداف برگزاری این پنل بود.

 

 

اجرای این امر، ‌نیازمند یک ساختار جهانی برای همگان در راستای همکاری و آزادسازی نیرو سرمایه‌گذاران جهانی در سراسر دنیا است.

 

 

کانداس جانسون (Candace Johnson)، رئیس EBAN ضمن تاکید بر اهمیت این همکاری اشاره کرد: "اجرای این امر نیازمند یک ساختار جهانی برای همگان در راستای همکاری و آزادسازی نیرو سرمایه‌گذاران جهانی در سراسر دنیا است. این سرمایهگذاران فرشته هستند که با استعداد و زکاوت خود ایده‌های جدید را وارد کسب و کار می‌نمایند."

 

 

 

1.Global Business Angels Network (GBAN),

2.The European Trade Association For Early Stage Investment Market and Business Angels (EBAN),

3.The MENA Business Angels Network (MBAN)

4.The African Business Angels Network (ABAN)