لطفا صبر کنید

اتاق دبی - مشارکت کننده پیشگام در توسعه رویه "نوآوری در مدل اتاق ( CMI)

  • سه‌شنبه 11 اردیبهشت 1403
اتاق دبی - مشارکت کننده پیشگام در توسعه رویه "نوآوری در مدل اتاق ( CMI)

اتاق دبی به عنوان مشارکت کننده پیشگام  در توسعه رویه "نوآوری در مدل اتاق”(CMI)  از جانب اتاق بازرگانی بین المللی شناخته شد. 

CMI اولین سیستم نوآورانه جهانی است که خدمات سنتی اتاق‌های بازرگانی را اصلاح کرده و به آنها کمک می‌کند تا با تغییر نیازها، چالش‌ها و انتظارات از منظر اقتصاد جهانی به سمت تحول و دگرگونی حرکت نمایند. این روند که به تایید اتاق بازرگانی بین المللی رسیده و توسط بسیاری از اتاق ها پذیرفته شده است. 
سرعت تغییر برای فناوری، تجارت و جامعه در حال افزایش است. امروزه اکثر اتاق های بازرگانی با چالش انطباق با واقعیت های جدید روبرو هستند که در آن نیازهای مشتریان به سرعت تکامل می یابد و خدمات مرسوم و مدل های قدیمی اتاق ها کمرنگ میگردد. روش نوآوری مدل اتاق (CMI) با درنظر گرفتن نیازهای مشتریان در خط مقدم توسعه خدمات، مسیر و راه‌حل‌های ملموسی را برای اینکه چگونه هر اتاقی می‌تواند به طور مداوم اقدام به نوآوری نماید، ارائه میدهد.
تجربه موفق اتاق دبی در اجرای CMI، مرجعی برای سایر اتاق های بازرگانی است که مشتاق به استفاده از این چارچوب برای نوآوری و رسیدگی به چالش های جدید می باشند.
نتایج استفاده از روش نوآوری در مدل اتاق:

•    تبدیل شدن به یک اتاق مشتری محور
•    تبدیل شدن به یک اتاق داده محور
•    تبدیل شدن به یک کارفرمای جذاب برای استعدادهای کارآفرین

ICC و اتاق بازرگانی و صنعت دبی، با ارائه پلتفرمی کامل برای اتاق های بازرگانی این امکان را مهیا می سازند تا آنها درباره مطالعات موردی عملی صورت گرفته توسط اتاق ها پیرامون موضوع نوآوری در مدل اتاق آگاهی یایبند.

دنتون-دبیرکل اتاق بازرگانی بین المللی مورخ 12 آوریل 2024 در پاریس، ضمن اهدای تقدیرنامه به ریاست اتاق دبی ،از مدیریت و فعالیت پیشگام این اتاق در راستای ایجاد تحول در مدل اتاق ها تمجید  نمود. 

« از مدیریت اتاق دبی و روحیه پیشگام این اتاق که منتج به ایجاد تحول در مدل های اتاق ها شده است و استانداردهای جدیدی در این راستا وضع شده است تمجید می نمایم. چنین مشارکت برجسته ای منتج به توانمند سازی اتاقها از طریق نوآوری، همکاری و تعهد برای مرتبط و تاثیرگذار ماندن  آنها میگردد.» 

علاقه مندان جهت مطالعه بیشتر پیرامون نوآوری در مدل اتاق”(CMI) میتوانند به درگاه اینترنتی به نشانی ذیل مراجعه نمایند:


https://iccwbo.org/news-publications/news/icc-recognises-dubai-chambers-pioneering-chamber-model-innovation/