لطفا صبر کنید

ابراز تأسف اتاق بازرگانی بین المللی از به تعویق افتادن مذاکرات دوحه

  • پنج‌شنبه 17 مرداد 1387
ابراز تأسف اتاق بازرگانی بین المللی از به تعویق افتادن مذاکرات دوحه