لطفا صبر کنید

ابراز امیدواری ICC از توافق بدست آمده در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل

  • شنبه 11 دی 1389
ابراز امیدواری ICC از توافق بدست آمده در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل