لطفا صبر کنید

آيا آماده ارايه خدمت به WCF هستيد؟

 • دوشنبه 18 مرداد 1395
آيا آماده ارايه خدمت به WCF هستيد؟

فدراسیون جهانی‌ اتاق‌های بازرگانی (ICC WCF) در جلسه شورای عمومی‌ WCF‌‌، خواستار حضور رهبران اتاق‌های بازرگانی در راستای تکمیل ظرفیت‌های موجود شد. این فراخوانی با هدف یاری  WCF برای توانمند‌سازی و تقویت نقش اتاق‌ها و در راستای کسب اطمینان از این امر است که شبکه جهانی و خدمات مرتبط WCF در پاسخ به نیازهای کسب و کار محلی و جوامع در سراسر جهان، مرتبط و نوآورانه باقی‌ بمانند.

 

شورای عمومی WCF‌، متشکل از 50 عضو و با حضور نمایندگانی از اتاق‌های بازرگانی فراملی، ملی، منطقه‌ای، محلی‌، و همچنین تحت قوانین حقوق خصوصی و عمومی است.

 

پیتر میهوک (Peter Mihok)، رئیس WCF در این اجلاس خاطر نشان کرد: " اعضای شورای عمومی WCF و اتاقهای بازرگانی، به منظور کسب اطمینان از توجه به منافع مربوط به جامعه اتاق‌های بازرگانی و تقویت نقش جهانی و مهم  WCFو اثرات محلی آن‌،  میتوانند با هم مشارکت داشته باشند. من همکارانم را به معرفی اشخاص واجد شرایط برای خدمت به شورای WCF تشویق می نمایم.‌"

 

شورای عمومی WCF برای کاندیداتوری دوره سه ساله خود (2019-2017)، در جستجوی رهبران متنوع از مناطق و سطوح تخصصی مختلف از تمامی اتاق‌های بازرگانی موجود است.

 

 

مزایای خدمت رسانی به عنوان عضو شورای عمومی WCF:

 

 • ایفای نقش مهمی در پیشبرد ارتباط و نقش اتاق‌های بازرگانی
 • داشتن فرصت مناسبی برای حمایت و پیشبرد ماموریت WCF از طریق جامعه اتاقهای بازرگانی
 • دسترسی‌ به اطلاعات به روز درباره چالش‌های پیشرو اتاق‌ها و همچنین راه اندازی اتاق‌های مشترک درباره مسائل موثر بر فعالیت‌های مربوط
 • حمایت از توسعه پیوستگی‌های موجود وجدید اتاق‌های بازرگانی ، برنامه‌ها، خدمات و پروژه‌های تخصصی
 • تبادل ایده‌ها و دیدگاه‌‌ها با رهبران سایر اتاق‌ها

 

 

شرایط کاندیداتوری شورای عمومی WCF

 

 • به رسمیت شناخته شدن داوطلبان در جامعه کسب و کار به عنوان رهبران متعهد و پیگیر
 • دارای تفکر استراتژیک‌، نظری و جهان‌گرا و همچنین داشتن روحیه کارآفرینی
 • آمادگی برای شرکت و حمایت از WCF در  توسعه برنامه‌های جدید و مبتکرانه و مواضع مشترک
 • آمادگی برای گسترش حوزه نفوذ و مشارکت در فعالیت‌های ICC و WCF
 • حمایت از WCF از طریق توسعه و پشتیبانی از استراتژی سه ساله آن و همچنین توجه به برنامه‌های آینده، نام تجاری، ‌تامین مالی و روابط اعضا به منظور اتحاد استراتژیک
 • متعهد به شرکت هرساله در دو جلسه شورا وتعهد به مشارکت در برنامه های WCF ، رویدادهای خاص و ماموریت‌ها و همکاری با کارگروها
 • آمادگی برای فعالیت مشترک و تعامل در مذاکرات مربوطه

 

 

داوطلبان واجد شرایط می بایست تا تاریخ 1 سپتامبر 2016 نسبت به پرکردن و ارسال فرم های مورد نیاز WCF اقدام نمایند. رای گیری برای انتخاب اعضا در ماه نوامبر سال جاری انجام می پذیرد.