لطفا صبر کنید

آغاز دور تازه همکاری های کمیته ایرانی ICC و شرکت ملی نفت ایران

  • دوشنبه 09 آذر 1388
آغاز دور تازه همکاری های کمیته ایرانی ICC و شرکت ملی نفت ایران