لطفا صبر کنید

آخرین نظرسنجی IFO : پس از دو سال رکود، شاخص وضعیت اقتصادی جهان افزایش یافت

  • دوشنبه 04 خرداد 1388
آخرین نظرسنجی IFO : پس از دو سال رکود، شاخص وضعیت اقتصادی جهان افزایش یافت