لطفا صبر کنید

آخرين نظرسنجي IFO و ICC گزارش مي‌دهد: با وجود تداوم بهبود وضعيت اقتصادي در ايالات متحده آمريكا، همچنان چشم‌انداز اقتصاد جهاني مبهم است

  • دوشنبه 04 شهریور 1392
آخرين نظرسنجي IFO و ICC گزارش مي‌دهد: با وجود تداوم بهبود وضعيت اقتصادي در ايالات متحده آمريكا، همچنان چشم‌انداز اقتصاد جهاني مبهم است