لطفا صبر کنید

«جرارد ورمز» و « مک گروهیل» در سمت رئیس و نایب رئیس ICC ابقا شدند

  • دوشنبه 06 تیر 1390
«جرارد ورمز» و « مک گروهیل» در سمت رئیس و نایب رئیس ICC ابقا شدند