لطفا صبر کنید
user-img
  • نام و نام خانوادگی : حمید علیجانی


- عضو کمیسیون تسهيلات گمركي و تجاري کمیته ایرانی ICC- نماینده  انجمن سراسری شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران در کمیته ایرانی ICC- عضو هیئت مدیره و رییس کمیته داوری و حل اختلاف انجمن سراسری شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران- مشاور در فدراسیون بین المللی اتحادیه های شرکت های حمل و نقل بین المللی فوروادر (فیاتا)- رییس هیئت مدیره شرکت حمل و نقل بین المللی پادینا- رییس و مدیرعامل شرکت بین المللی فورواردری بارباران