لطفا صبر کنید
user-img
  • نام و نام خانوادگی : یونس مظلومی


تحصیلات:

 


دکتری مدیریت کسب و کار از دانشگاه بوردو فرانسه

 

 


کارشناسی ارشد روش تحقیق در مدیریت دانشگاه بوردو فرانسه

 

 


کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی - سازمان مدیریت صنعتی

 

 


کارشناسی مدیریت بیمه - دانشگاه علوم اقتصادی

 

 


سوابق شغلی:

 

 


اردیبهشت 1396 تا کنون: مدیرعامل شرکت بیمه تعاون

 

 


شهریور 1389- بهمن 1395: مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت بیمه رازی

 

 


آذر 1385- شهریور 1389: مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت خدمات بیمه سایان

 

 


تیر 1385 - آذر 1385: گروه رایان سایپا - مدیر پروژه تاسیس بیمه سایان

 

 


مهر 1382- تیر 1385: بیمه رازی - مدیر بیمه‌های مهندسی و مسئولیت

 

 


تیر 1380- مهر 1382: بیمه دانا - معاون بیمه‌های مهندسی و مسئولیت

 

 


آذر 1378-  تیر 1380: بیمه دانا -  کارشناس صدور بیمه مهندسی، کشتی، هواپیما

 

 


اردیبهشت 1377- آذر 1378: بیمه دانا - کارشناس صدور بیمه آتش‌سوزی

 

 


بهمن 1373- اردیبهشت 1377: نمایندگی بیمه آسیا - کارشناس فروش بیمه.