لطفا صبر کنید
user-img
  • نام و نام خانوادگی : کامبیز اعتمادی


دکترای تخصصی علوم اقتصادی (گرایش اقتصاد بین‌الملل) محقق و مدرس دانشگاه نماینده انجمن کشتیرانی در کمیسیون تسهیل تجارت و گمرکی کمیته ایرانی ICC مدیر بیمه و دعاوی، عملیات کشتی شرکت بندر آبی نمایندگی خط کشتیرانی P&O Nedlloydمسئول کلوپ مالکان کشتی Steamship Mutual P&I Clubنمایندگی شرکت بین‌المللی بازرسی Crown Agentsمدیریت بیمه و دعاوی خط کانتنیری Csav Norasia shipping lineداور کمیته حل اختلاف انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران تهیه جزوه کار با مبنای فله خشک برای انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران مدرس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در موضوع  کار با مبنانی فله خشک مدرس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران درموضوع مبانی لجستیک و زنجیره تامین مشاور انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران داور انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران نماینده انجمن کشتیرانی در تشکل‌های اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران جهت هم‌اندیشی در حوزه پژوهش و ایجاد پژوهش بین اتاق و دیگر تشکل‌ها نماینده انجمن کشتیرانی در جلسات تدوین برنامه هفتم توسعه کشور عضو انفرادی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته عضو کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهرانعضو انجمن اقتصاددانان ایراناخذ گواهینامه شایستگی کارکنان لجستیک بندری ( جهت احراز مدیرعاملی).