لطفا صبر کنید
user-img
  • نام و نام خانوادگی : فریدون شیرازی


لیسانس بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی

 


مشاغل کارشناسی و مدیریت در بانک مرکزی از سال 1355

 

 


مدیر عملیات ارزی سابق بانک مرکزی

 

 


عضویت در کمیسیون‌های مختلف بانک مرکزی از جمله:

 

 


عضو کمیسیون دفاتر نمایندگی خارجی

 

 


عضو کمیسیون استمهال بدهی‌های ارزی

 

 


عضو کمیسیون حمل و نقل در اتاق بازرگانی از سال 1361 تا 1372

 

 


عضو کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی از سال 1372 تا کنون

 

 


کارشناس موزه جواهرات ملی و راهنمای هیئت‌های خارجی

 

 


عضو شورای خرید کالاهای اساسی در شرکت بازرگانی دولتی از سال 1380 تا 1382

 

 


عضو کمیسیون ذخایر ارزی بانک مرکزی از سال 1372تا 1382

 

 


تألیفات:

 

 


مطالعات موردی در اعتبارات اسنادی

 

 


دو جلد کتاب «چگونه در تجارت بین‌الملل موفق باشیم»

 

 


ترجمه نشریه 645 ICC - «رویه های استاندارد بانکی بین‌المللی»

 

 


لوح فشرده «اعتبار اسنادی رمز موفقیت در تجارت بین‌الملل»

 

 


ترجمه نشریه 561 تحت عنوان «راهنمای عملیات وصولی»

 

 


هم اکنون استاد و مدرس اعتبارات اسنادی در بانک مرکزی و سیستم بانکی ایران هستند.