لطفا صبر کنید
user-img
  • نام و نام خانوادگی : شهرام شمس


حقوقدان – دفتر همکاران شید ایرانجانشین نماینده کمیته ایرانی در دیوان بین‌المللی داوری ICCعضو علی‌البدل دیوان داوری ICC