لطفا صبر کنید
user-img
  • نام و نام خانوادگی : مشکان مشکور


تحصیلات:لیسانس حقوق، دانشگاه پاریس 2، «پانتئون-سوربن» (1361)؛فوق‌لیسانس حقوق بین‌الملل، دانشگاه پاریس 2، «پانتئون-سوربن» (1362)؛دیپلم مطالعات عالی در حقوق بین‌الملل (DEA)، دانشگاه پاریس 2، «پانتئون سوربن» (1363)؛دیپلم عالی مطالعات تخصصی در حقوق انرژی (DESS)، دانشگاه پاریس 1، «سوربن»؛فارغ­‌التحصیل مؤسسه عالی مطالعات بین‌الملل، دانشگاه پاریس 2، «پانتئون- سوربن»؛دکترای حقوق، دانشگاه پاریس 1، «سوربن» (1372).سوابق کاری:مشاور حقوقی، مدیر شعبه اروپا، مدیر دعاوی خارج از بیانیه، معاون حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی (1364-1384)؛راه‌اندازی و مدیریت مرکز منطقه­‌ای داوری تهران (1389-1384)؛مدیر مؤسسه مشاوران سنگلج (تا حال- 1389).سایر سوابق:عضو کمیته تهیه پیش‌نویس قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران؛عضو کمیسیون تهیه متن نمونه موافقت‌نامه‌­های دوجانبه جمهوری اسلامی ایران و کشورهای خارجی، از جمله در مورد سرمایه‌گذاری؛عضو کمیسیون حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛عضو انجمن حقوق بین‌الملل؛عضو دیوان دائمی داوری (لاهه) (PCA) (1383-1374)؛عضو دیوان داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران؛عضو هیئت داوری بین‌المللی مرکز منطقه‌ای داوری تهران؛مدرس داوری بین‌المللی (دانشگاه تهران)؛داور، وکیل، مشاور و کارشناس حقوقی در بیش از یکصد داوری بین‌المللی تحت قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی(ICC) ، مؤسسه داوری اتاق­‌های بازرگانی سویس(SCAI) ، مرکز داوری بین‌­المللی وین (VIAC)، مرکز داوری بین‌المللی دبی (DIAC)، مرکز داوری بین‌المللی سنگاپور (SIAC)، هیئت داوری تجاری کره (KCAB(، مرکز منطقه‌ای داوری تهران )TRAC(، مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی اتاق ایران )ACIC( و آنسیترال (UNCITRAL( و نیز در داوری‌­های خاص، از جمله تحت قوانین ایران، فرانسه، سوئیس، دانمارک، سنگاپور، کره، امارات، اصول عمومی قواعد حقوق بین­‌الملل، مقررات متحدالشکل ناظر بر قراردادهای تجاری بین­‌المللی  UNDROIT)) و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا )CISG(.زبان:تسلط به زبان‌های فارسی، فرانسه و انگلیسی.پایه یک دادگستری و مشاور حقوقیوکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی