لطفا صبر کنید
user-img
  • نام و نام خانوادگی : علی اکبر عرب مازار


عضو هیئت‌علمی (استاد) دانشکده علوم اقتصادی‌ و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

 


اطلاعات تحصیلی:

 

 


       دیپلم ریاضی                                    1352   دبیرسـتان دارالفنون

 

 


       کارشناسی مدیریت بازرگانی                1356   مدرسه عالی بازرگانی تهران

 

 


       کارشناسی ارشد پژوهش عملیاتی        1359  دانشگاه ایالتی میشیگان آمریکا

 

 


       کارشناسی ارشد اقتصاد                     1359  دانشگاه ایالتی میشیگان آمریکا

 

 


       دکترای علم سیسـتم‌ها                       1362  دانشگاه ایالتی میشیگان آمریکا

 

 


اطلاعات شغلی:

 

 


(الف)سوابق اجرایی:

 

 


1. مشاور معاونت امور اقتصادی و بین‌المللی - وزارت امور اقتصاد و دارایی، 1364-1362

 

 


2. مشاور رئیس سازمان و مدیرکل دفتـر اقتصـاد کلان - سـازمان برنامه و بـودجـه، 1375-1374

 

 


3. هماهنگ‌کننده پروژه‌های دفتر عمران سـازمان ملل متحـد  (UNDP) در ایـران، 1376-1374

 

 


4. معاون امور بین‌المللی وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1376-1375

 

 


5. عضو شورای بورس تهران، از 1375 تا شهریور 1380

 

 


6. معاون امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی، از آبان 1376 تا شهریور 1380

 

 


7. مدیـرکل کارآفرینـی، شرکت سـرمایـه گذاری خارجی ایـران، 1383/07/28- 1384/07/28

 

 


8. عضو هیئت‌مدیـره شرکت لیزینگ تاجیـر، مسقط، عمان، 1384/08/15– 1384/09/15

 

 


9. عضو هیئت‌مدیره شرکت اورانیوم راسینگ، سوآکوپمند، نامیبیا، 1383/08/15– 1384/10/03

 

 


10. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1384/07/30– 1388/07/01

 

 


11. رئیس هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رســمی، 1384/08/12- 1388/08/16

 

 


12. عضو هیئت داوری خصوصی‌سازی، 1385/02/20– 1389/03/02

 

 


13. عضو شورای عالی جامعه حسـابداران رسمی، از 1389/06/01

 

 


14. عضو هیئت‌مدیره شرکت سرمایه گذاری سپه، 1388/12/18-1389/07/19

 

 


15. عضو و رئیس هیئت‌مدیره بانک دی، از 1389/09/23

 

 


16. رئیس هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی، از 1390/09/26

 

 


17. رئیس هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، از 1391/07/17تا 1392/12/01

 

 


18. نایب رئیس هیئت‌مدیره شرکت صنایع کشتی‌سازی عظیم گسترش هرمز، از 1391/06/25 تا 1392/12/01

 

 


19. نایب رئیس هیئت‌مدیره شرکت مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو)، از 1391/06/25 تا 1392/12/25.