لطفا صبر کنید
user-img
  • نام و نام خانوادگی : رستم افشار


تحصیلات:

 


لیسانس اقتصاد از دانشگاه ملی ایران سال 1352

 

 


دوره‌های تکمیلی مدیریت:

 

 


 مدیریت حمل و نقل بین‌المللی

 

 


 مدیریت مالی

 

 


مدیریت عمومی و نیروی انسانی

 

 


 مدیریت صنعتی

 

 


سابقه فعالیت در حمل و نقل بین‌المللی:

 

 


45 سال

 

 


سوابق شغلی:

 

 


رئیس هیئت‌مدیره شرکت‌های گروه زنجیره

 

 


سوابق آموزشی و اجتماعی:

 

 


 تدریس دروس حمل و نقل بین‌المللی در مرکز توسعه صادرات ایران، بانک مرکزی ج.ا.ا.، بانک ملی ایران و بانک تجارت

 

 


 تدریس دروس حمل و نقل بین‌المللی در مرکز آموزش انجمن شرکت های حمل و نقل بین‌المللی ایران و انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

 

 


 مشارکت در برگزاری سمینارهای آموزشی و تألیف کتاب‌های مربوط به حمل و نقل بین‌المللی در کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری (حمل و نقل) کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی

 

 


 ترجمه کتاب «راهنمای حمل و نقل ایمن کانتینرها در دریا»

 

 


 عنصر اصلی شعبه 2632 ویژه حمل و نقل شوراهای حل اختلاف تهران

 

 


 عنصر شورای ویژه حل اختلاف انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایران.