شیدسچپج
۳۰۳۱۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
آکادمی کمیته ایرانی ICC
جلد کتاب: مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي UCP 600

مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي UCP 600

ترجمه: محمدصالح ذوقي
نوبت و سال چاپ: دوازدهم ۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعي ۱۲۰۰

قیمت: ۸۰۰,۰۰۰ ریال

ناشر: چاپ خجسته

شابک: x-۳۵-۶۵۰۵-۹۶۴
فهرست:
يادداشت رئيس کميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي
يادداشت دبيرکل کميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي
يادداشت مترجم
مقدمه
پيشگفتار
يادداشت مترجم در مورد چاپ دوم UCP-۶۰۰
ماده ۱- کاربرد مقررات UCP
ماده ۲- تعاريف
ماده ۳- تفاسير / مفاهيم
ماده ۴- اعتبارات در مقابل قراردادها
ماده ۵- اسناد در مقابل کالا / خدمات / عملکردها
ماده ۶- قابل استفاده بودن اعتبار، تاريخ انقضاء و محل ارائه اسناد
ماده ۷- تعهدات بانک گشاينده
ماده ۸- تعهد بانک تائيدکننده
ماده ۹- ابلاغ اعتبارات و اصلاحيه‌هاي مربوط
ماده ۱۰- اصلاحيه‌ها
ماده ۱۱- اعتبارات و اصلاحيه‌هاي مخابره شده از راه دور و پيش آگهي
ماده ۱۲- تعيين بانک
ماده ۱۳- ترتيبات پوشش پرداخت بين بانکي
ماده ۱۴- ضوابط بررسي اسناد
ماده ۱۵- تطبيق اسناد با شرايط اعتبار
ماده ۱۶- اسناد مغاير با شرايط اعتبار، قبول مغايرت و اطلاع به ...
ماده ۱۷- اسناد اصل و رونوشت
ماده ۱۸- سياهه بازرگاني
ماده ۱۹- سند حمل براي پوشش حداقل دو روش مختلف حمل
ماده ۲۰- بارنامه
ماده ۲۱- راه‌نامه دريايي غيرقابل معامله
ماده ۲۲- بارنامه حمل دربست
ماده ۲۳- سند حمل هوايي
ماده ۲۴- اسناد حمل جاده‌اي، راه آهن يا آبراه داخلي
ماده ۲۵- رسيد پيک، رسيد پست يا گواهي پست
ماده ۲۶- "حمل روي عرشه"، "بارگيري و شمارش توسط فرستنده"، "محتويات طبق اظهار فرستنده" و "هزينه‌هاي اضافه بر کرايه حمل"
ماده ۲۷- سند حمل بدون نقص
ماده ۲۸- سند و پوشش بيمه‌اي
ماده ۲۹- تمديد تاريخ انقضاء يا آخرين روز ارائه اسناد
ماده ۳۰- نوسان در مبلغ اعتبار، مقدار و قيمت واحد
ماده ۳۱- حمل تدريجي يا برداشت‌هاي تدريجي
ماده ۳۲- برداشت اقساطي / حمل در دوره‌هاي معين
ماده ۳۳- ساعات ارائه اسناد
ماده ۳۴- عدم مسئوليت درمورد اصالت اسناد
ماده ۳۵- عدم مسئوليت درمورد مخابره و ترجمه پيام
ماده ۳۶- فورس ماژور (قوه قهريه)
ماده ۳۷- عدم مسئوليت درمورد عملکرد بانک‌هاي کارگزار
ماده ۳۸- اعتبارات قابل انتقال
ماده ۳۹- واگذاري عوايد
الحاقيه براي ارائه الکترونيکي اسناد- نسخه ۱/۱ (eUCP)
ماده ۱e : محدوده eUCP
ماده ۲e : وابستگي eUCP به UCP
ماده ۳e : تعاريف
ماده ۴e : ساختار (فرمت)
ماده ۵e : ارائه اسناد
ماده ۶e : بررسي اسناد
ماده ۷e : اعلام ردي
ماده ۸e : اصل و رونوشت
ماده ۹e : تاريخ صدور
ماده ۱۰e : حمل
ماده ۱۱e : از بين رفتن مدارک الکترونيکي بعد از ارائه
ماده ۱۲e: عدم قبول مسئوليت اضافي براي ارائه مدارک الکترونيکي مشمول eUCP
درباره ی کتاب:
چاپ یازدهم کتاب مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP ۶۰۰) روانه بازار کتاب شد. بازنگری حاضر در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (موسوم به UCP) ششمین بازنگری این مقررات از بدو انتشار آن در سال ۱۹۳۳ است. این بازنگری محصول بیش از سه سال کار در کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی است. کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) در اجلاس ۲۵ اکتبر ۲۰۰۶ در پاریس که با حضور نمایندگانی از کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی تشکیل شد مقررات UCP ۶۰۰ را با رأی موافق کلیه اعضا و بدون حتی یک رأی مخالف به تصویب نهایی اعضای کمیسیون بانکداری ICC در پاریس رسید و تاریخ اجرای آن اول ژوئیه ۲۰۰۷ تعیین شد.

نکات مهم در تجدیدنظر سال ۲۰۰۷ نشریه ۶۰۰ به قرار زیر است:
تعداد مواد UCP از ۴۹ به ۳۹ ماده تقلیل یافت.
۵ ماده از UCP ۵۰۰ در مقررات جدید حذف شد.
۶ ماده جدید در مقررات UCP ۶۰۰ درج شد.
مقررات جدید به زبان ساده تر و روشن‌تری نگاشته شد.