شیدسچپج
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۱۲۳۴۵
آکادمی کمیته ایرانی ICC

 

اهداف و وظایف کاری کمیسیون مالیات کمیته ایرانی ICC:

 

 

1. حصول اطمینان از ملاحظه دغدغه‌‎های ملی فعالان حوزه  کسب و کار در سیاست‌گذاری‌های مالیاتی دولت و نهادهای بین‌المللی دست‌اندرکار تقنین مقررات مالیات بین‌المللی

 

2. بهبود و ارتقاء رفتار مالیاتی شفاف و غیرتبعیض‌آمیز با سرمایه‌گذاری خارجی و عواید حاصل از آن و رفع موانع پیش روی معاملات تجاری فرامرزی

 

3. ارتباط دائم با کمیسیون مالیات اتاق بازرگاني بين‌المللي جهت معرفی مقررات و مصوبات آن کمیسیون به فعالان اقتصادی داخلی

 

4. حضور فعال و تأثیرگذار در کمیسیون مالیات اتاق بازرگاني بين‌المللي جهت اظهار نظر و مشارکت در جریان تدوین و تنظیم مقررات مالیاتی بین‌المللی

 

5. ارائه چهره شفافی از نظام مالیاتی ایران به تجار و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی

 

6. ارتقاء دانش مالیاتی فعالان اقتصادی و تجار و بازرگانان ایرانی در بخش مالیات بین‌المللی

 

7. تلاش در جهت بهبود و تسهیل کسب و کار فرامرزی در ایران

 

8. تعامل مؤثر با نهادهای بین‌المللی دخیل در مالیات بین‌المللی (از قبیل کمیته کارشناسان مالیاتی سازمان ملل و OECD) از مجاری اتاق بازرگاني بين‌المللي