شیدسچپج
۳۰۳۱۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
آکادمی کمیته ایرانی ICC

 

اهداف و وظایف کاری کمیسیون بانکی کمیته ایرانی ICC:

 

كميسيون شيوه و عملكرد فنون بانکی بين‌المللي، اولين كميسيون است كه پس از تجديد فعاليت كميته ايراني ICC در سال 1364 شروع به كار كرده و تا كنون به اين فعاليت ادامه داده است. حوزه وظايف و موضوعات مطروح در اين كميسيون از دو جنبه مختلف مسائل بانكي ايران (مسائل داخلي و بين‌المللي) قابل بررسي است.

 

کميسيون شيوه و عملكرد فنون بانکی بين‌المللي كميته ايراني ICC با هدف ايجاد محيط مناسب تخصصي براي بررسي مسائل بانكي كشور تأسيس شده و از حمايت و همكاري اعضاي كميسيون بانکی برخوردار است.