شیدسچپج
۲۹۳۰۳۱۱۲۳۴
۵۶۷۸۹۱۰۱۱
۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸
۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
آکادمی کمیته ایرانی ICC

 

اهداف و وظایف کاری کمیسیون بیمه کمیته ایرانی ICC:

 

تشكيل كميسيون بيمه کمیته ايراني ICC از سال 1365 تاكنون شرايطي را فراهم آورده است كه نمايندگان بخش‌هاي مختلف بازار بيمه، فارغ از رويكردهاي بخشي‌نگر به بحث پيرامون امور مرتبط با اين صنعت بپردازند. انتقال سمت گيري‌هاي بين‌المللي در حوزه فعاليت‌هاي بيمه اي و نيز مضامين مطرح در اتاق بازرگاني بين‌المللي از ديگر فعاليت‌هاي كميسيون محسوب مي‌شود.

 

ترويج و ارتقاء دانش بيمه‌اي عاملين اقتصادي با استفاده از ابزاري مانند برگزاری سمینار و یا چاپ جزوات و کتاب از جمله اهداف کمیسیون به شمار مي‌آيد.

 

كميسيون بيمه براي ايفاي نقش خود در كنار ساير كميسيون‌هاي كميته ايراني ICC همواره مأموريت خود را در دو حوزه توليد و مصرف بيمه تعريف كرده است. بدين سبب در ارتباط با بخش توليد و صنعت بيمه‌گري  به فراخور حال و زمان به چالش‌هاي صنعت پرداخته است. انتقال و ارتقاء دانش مصرف‌كنندگان بيمه نيز در زمره اهداف اصلي در ارتباط با بازار مصرف بيمه بوده است.

 

 

برنامه کاری کمیسیون و برنامه‌ها