شیدسچپج
۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۱۲۳۴۵
دستورالعمل آی.سی.سی. در مورد اقدامات احتمالی با هدف کاهش اثرات همه‌گيری کوويد 19 آکادمی کمیته ایرانی ICC

اهداف و وظایف کاری کمیسیون حقوقی و داوری کمیته ایرانی ICC: 

 

معاملات شركت‌ها و مؤسسات تجاري ايراني در عرصه معاملات بين‌المللي و قراردادهايي كه با شركت‌هاي خارجي منعقد مي گردد، بعضاً ممكن است به اختلاف و دعوي منجر شود. بهترين شيوه براي حل‌ و فصل اين تبيين دعاوي، شيوه داوري است. به همين لحاظ يكي از مهم‌ترين و فعال‌ترين كميسيون‌هاي ICC كميسيون داوري است كه مركب از حقوق‌دانان و متخصصين در داوري بين‌المللي از كشورهاي مختلف است.