شیدسچپج
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۱۲۳۴۵
آکادمی کمیته ایرانی ICC

 

اهداف و وظایف کاری کمیسیون اقتصاد دیجیتالی کمیته ایرانی ICC:

 

اتاق بازرگاني بين‌المللي با هدف سياست‌گذاري و هماهنگي فضاي كسب و كار جهاني در فضاي مجازي، كميسيون Digital Economy را در پاريس تشكيل داد تا از طريق آن سياست‌هاي مورد نياز در بهره‌گيري از فناوري اطلاعات در سراسر جهان در اين بخش را سامان‌دهي كند و راه كارهاي لازم و متناسب جهت تعامل طرفين تجارت الكترونيكي را به مؤسسات تجاري، دولت و سازمان‌هاي بين‌المللي ارائه نمايد.

 

كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي با توجه به نياز جامعه كسب و كار ايران به همراهي با فضاي فناوري اطلاعات در سطح بين‌المللي، كميسيون تجارت الكترونيكي، فناوري اطلاعات و مخابرات (EBITT) را به منظور بهره گيري از مزاياي آن، در سال 1384 تشكيل داد که این کمیسیون در سال 1390 به اقتصاد دیجیتالی تغییر نام پيدا كرد.