شیدسچپج
۳۰۳۱۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
آکادمی کمیته ایرانی ICC

 

اهداف و وظایف کاری کمیسیون محیط زیست و انرژی کمیته ایرانی ICC:

 

كميسيون محيط زيست و انرژي فعاليت‌هاي اصلي خود را از سال 1388 شروع نمود. اين در حالي است كه كميته‌هاي ملي كشورهاي عمده صادركننده نفت، كميسيون محيط زيست و انرژي جداگانه‌اي تشكيل نداده اند و به نظر مي آيد كه كميته ايرانيICC اولين كميسيون محيط زيست و انرژي را در ميان صادركنندگان عمده نفت تشكيل داده است.

 

از اين لحاظ موقعيت مناسبي است كه با تلاش در اين كميسيون به شكل گرفتن قوانيني كه مي‌تواند در آينده صنعت نفت و گاز تأثيرگذار باشد اقدام گردد.

 

 

برنامه کاری کمیسیون و برنامه‌ها