شیدسچپج
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶
۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳
۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰
۱۲۳۴۵۶۷
آکادمی کمیته ایرانی ICC

 

محمود رستم افشار

 

تحصيلات:

 

ليسانس اقتصاد از دانشگاه ملي ايران سال 1352

 

دوره هاي تكميلي مدیریت:

 

  - مديريت حمل و نقل بين المللي

 

  - مديريت مالي

 

  - مديريت عمومي و نيروي انساني

 

  - مديريت صنعتي

 

سابقه فعاليت در حمل و نقل بين المللي:

 

38 سال

 

سوابق شغلي:

 

عضويت هيئت مديره و مديريت عامل در شركت هاي حمل و نقل بين المللي ذيل:

 

 - شركت حمل و نقل بين المللي ستي از سال 1354 تا 1374 (عضو هيئت مديره و قائم‌مقام مديرعامل)

 

 - شركت حمل و نقل بين المللي پارس ترابر از سال 1374 تا 1377 (مديرعامل)

 

 - شركت حمل و نقل بين المللي ايران دنا از سال 1377 تا1380 (مديرعامل)

 

 - شركت حمل و نقل بين المللي زنجيره از سال 1380 تا 1382 (عضو هيئت مديره و قائم‌مقام مديرعامل)

 

 - شركت حمل و نقل بين المللي و كشتيراني پايانه ترابر تهران از سال 1381 تا1383 (مديرعامل)

 

 - شركت حمل و نقل بين المللي رابط از سال1384 تا1385 (مديرعامل)

 

 - شركت حمل و نقل بين المللي آستارا ترانزيت از سال 1385 تا 1387 (مديرعامل)

 

 - شركت حمل و نقل بين المللي ستي از سال 1387 تاكنون

 

سوابق آموزشي و اجتماعي:

 

 - تدريس دروس حمل و نقل بين‌المللي در مركز توسعه صادرات ايران، بانك مرکزی ج.ا.ا، بانک ملي ایران و بانک تجارت

 

 - تدريس دروس حمل و نقل بين‌المللي در مركز آموزش انجمن شركت هاي حمل و نقل بين‌المللي ایران و انجمن كشتيراني و خدمات وابسته

 

 - كارشناس بخش حل اختلاف انجمن شركتهاي حمل و نقل بين‌المللي ايران

 

 - كارشناس حمل و نقل بين‌المللي معرفي شده به دادگستري

 

 - نماينده انجمن شركتهاي حمل و نقل بين‌المللي ايران در كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي

 

 - مشاركت در برگزاري سمينارهاي آموزشي و تأليف كتاب‌هاي مربوط به حمل و نقل بين‌المللي در كميسيون تسهیلات گمرکی و تجاری (حمل و نقل) كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي