شیدسچپج
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱
۲۳۴۵۶۷۸
۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵
۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲
۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹
۳۰۱۲۳۴۵۶
آکادمی کمیته ایرانی ICC

 

دکتر نرسی قربان

 

 

مدارك تحصيلي:

 

  - ليسانس فيزيك و رياضي از دانشگاه امريكايي بيروت(لبنان)

 

  - فوق ليسانس اقتصاد رياضي از دانشگاه برونل)انگلستان)

 

  - دكتراي اقتصاد انرژي از دانشگاه لندن)انگلستان(

 

سوابق كاري:

 

  در حال حاضر:

 

  - مديرعامل شركت بين المللي تبديل گاز به مايع ناركنگان

 

  - مدير بخش تحقيقات مؤسسه مطالعات درياي خزر

 

  - رئيس هيأت مديره شركت صنايع انژي بر دوران

 

  - مشاور نفت و گاز و اقتصاد انرژي از سال 1355 تا 1380 در انگلستان و ايران با سازمانها و شركت‌هاي مختلف از جمله:

 

  - سازمان كشورهاي صادر كنندگان نفت(اوپك)

 

  - دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي

 

  - مؤسسه مطالعات بين‌المللي انرژي

 

  - شركت‌هاي چند مليتي نفتي)شل ، مانيومنت ، ساگا)

 

عضويت‌ها:

 

  - عضو مؤسسه مطالعات درياي

 

  - عضو انجمن اقتصاد انرژي ايران

 

  - عضو انجمن نفت The Energy Institute

 

  - عضو انجمن سلطنتي امور بين المللThe Royal Institute of International Affairs

 

  - عضو انجمن بين المللي مطالعات استراتژيك The International Institute for Strategic Studies