شیدسچپج
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱۱۲۳۴
آکادمی کمیته ایرانی ICC
جستجوی خبر از تاریخ 
انتخاب تاریخ
تا تاریخ  
انتخاب تاریخ
تصویر بزرگ
شنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۳۲
جلسه کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به ریاست محمود رستم افشار دبير كمیسيون، روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰ در دبیرخانه كميته ايراني ICC برگزار می گردد.
تصویر بزرگ
چهارشنبه, ۲۵ دی ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۵۶
جلسه کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به ریاست محمود رستم افشار دبير كمیسيون، روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۳۰ در دبیرخانه كميته ايراني ICC برگزار می گردد.
تصویر بزرگ
شنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۵۹
جلسه کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به ریاست محمود رستم افشار دبير كمیسيون، روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ساعت ۱۴:۳۰ در دبیرخانه كميته ايراني ICC برگزار می گردد.
تصویر بزرگ
شنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۱۲
جلسه کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به ریاست محمود رستم افشار دبير كمیسيون، روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ساعت ۱۴:۳۰ در دبیرخانه كميته ايراني ICC برگزار می گردد.
تصویر بزرگ
شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۱۴
جلسه کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به ریاست محمود رستم افشار دبير كمیسيون، روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۴:۳۰ در دبیرخانه كميته ايراني ICC برگزار می گردد.
تصویر بزرگ
شنبه, ۲ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۱:۲۳
جلسه کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به ریاست محمود رستم افشار دبير كمیسيون، روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ساعت ۱۴:۳۰ در دبیرخانه كميته ايراني ICC برگزار می گردد.
تصویر بزرگ
سه شنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۹:۳۹
جلسه کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به ریاست محمود رستم افشار دبير كمیسيون، روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۵ در دبیرخانه كميته ايراني ICC برگزار می گردد.
تصویر بزرگ
شنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۲۸
جلسه کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به ریاست محمود رستم افشار دبير كمیسيون، روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۴:۳۰ در دبیرخانه كميته ايراني ICC برگزار می گردد.
تصویر بزرگ
سه شنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۲۸
ابتکار‌ عمل برای دیجیتالی‌سازی اسناد گمرکی بین‌المللی کارنه ATA با اجرای آزمایشی پروژه Mercury II آغاز به کار کرد.
اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) پس از آموزش‌‌های گسترده و آزمون‌های داخلی از ماه ژوئن امسال، اکنون سیستم مدیریت چرخه دیجیتالی کارنه ‌ATA را پیاده‌سازی کرده است. یک دوره شش ماهه آزمایش‌های واقعی در شش کشور از جمله بلژیک، چین، روسیه، سوئیس، انگلستان و ایالات متحده آمریکا اجرا می‌شود.
تصویر بزرگ
چهارشنبه, ۳ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۳۶
جلسه کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به ریاست محمود رستم افشار دبير كمیسيون، روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۴:۳۰ در دبیرخانه كميته ايراني ICC برگزار می گردد.