شیدسچپج
۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۱۲۳۴۵
آکادمی کمیته ایرانی ICC
جستجوی خبر از تاریخ 
انتخاب تاریخ
تا تاریخ  
انتخاب تاریخ
تصویر بزرگ
دوشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۵۲
بانک توسعه آسیایی با همکاری کمیته پاکستانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) و کمیته اماراتی ICC اقدام به برگزاری وبینار «اینکوترمز ۲۰۲۰» مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۹ (۱۸ نوامبر ۲۰۲۰) می‌نماید.
تصویر بزرگ
دوشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۱۰:۰۱
تصویر بزرگ
دوشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۹:۵۹
جلسه کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری کمیته ایرانی ICC مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ برگزار می‌گردد.
تصویر بزرگ
دوشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۹:۴۹
جلسه کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری کمیته ایرانی ICC روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ برگزار می‌گردد.
تصویر بزرگ
دوشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۹:۴۳
جلسه کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری کمیته ایرانی ICC روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ برگزار می‌گردد.
تصویر بزرگ
شنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۳۲
جلسه کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به ریاست محمود رستم افشار دبير كمیسيون، روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰ در دبیرخانه كميته ايراني ICC برگزار می گردد.
تصویر بزرگ
چهارشنبه, ۲۵ دی ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۵۶
جلسه کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به ریاست محمود رستم افشار دبير كمیسيون، روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۳۰ در دبیرخانه كميته ايراني ICC برگزار می گردد.
تصویر بزرگ
شنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۵۹
جلسه کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به ریاست محمود رستم افشار دبير كمیسيون، روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ساعت ۱۴:۳۰ در دبیرخانه كميته ايراني ICC برگزار می گردد.
تصویر بزرگ
شنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۱۲
جلسه کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به ریاست محمود رستم افشار دبير كمیسيون، روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ساعت ۱۴:۳۰ در دبیرخانه كميته ايراني ICC برگزار می گردد.
تصویر بزرگ
شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۱۴
جلسه کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به ریاست محمود رستم افشار دبير كمیسيون، روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۴:۳۰ در دبیرخانه كميته ايراني ICC برگزار می گردد.