شیدسچپج
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۱
۲۳۴۵۶۷۸
۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵
۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲
۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹
۳۰۱۲۳۴۵۶
دستورالعمل آی.سی.سی. در مورد اقدامات احتمالی با هدف کاهش اثرات همه‌گيری کوويد 19 آکادمی کمیته ایرانی ICC
جستجوی خبر از تاریخ 
انتخاب تاریخ
تا تاریخ  
انتخاب تاریخ
تصویر بزرگ
دوشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۵۲
بانک توسعه آسیایی با همکاری کمیته پاکستانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) و کمیته اماراتی ICC اقدام به برگزاری وبینار «اینکوترمز ۲۰۲۰» مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۹ (۱۸ نوامبر ۲۰۲۰) می‌نماید.
تصویر بزرگ
دوشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۱۰:۰۱
تصویر بزرگ
دوشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۹:۵۹
جلسه کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری کمیته ایرانی ICC مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ برگزار می‌گردد.
تصویر بزرگ
دوشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۹:۴۹
جلسه کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری کمیته ایرانی ICC روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ برگزار می‌گردد.
تصویر بزرگ
دوشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۹:۴۳
جلسه کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری کمیته ایرانی ICC روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ برگزار می‌گردد.
تصویر بزرگ
شنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۳۲
جلسه کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به ریاست محمود رستم افشار دبير كمیسيون، روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰ در دبیرخانه كميته ايراني ICC برگزار می گردد.
تصویر بزرگ
چهارشنبه, ۲۵ دی ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۵۶
جلسه کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به ریاست محمود رستم افشار دبير كمیسيون، روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۳۰ در دبیرخانه كميته ايراني ICC برگزار می گردد.
تصویر بزرگ
شنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۵۹
جلسه کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به ریاست محمود رستم افشار دبير كمیسيون، روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ساعت ۱۴:۳۰ در دبیرخانه كميته ايراني ICC برگزار می گردد.
تصویر بزرگ
شنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۱۲
جلسه کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به ریاست محمود رستم افشار دبير كمیسيون، روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ساعت ۱۴:۳۰ در دبیرخانه كميته ايراني ICC برگزار می گردد.
تصویر بزرگ
شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۱۴
جلسه کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به ریاست محمود رستم افشار دبير كمیسيون، روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۴:۳۰ در دبیرخانه كميته ايراني ICC برگزار می گردد.