شیدسچپج
۲۸۲۹۳۰۱۲۳۴
۵۶۷۸۹۱۰۱۱
۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸
۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
آکادمی کمیته ایرانی ICC

1.

محمود رضا اسدی مطلق

بانك اقتصادنوین

2.

محمدرضا ادبی

بانك ایران زمین

3.

بهشتین زرکوب

بانک تجارتی  ایران و اروپا

4.

ناصر مهین جعفر آبادی

بانك آینده

5.

احمداحمدنسب امیری

بانك پارسیان

6.

 محمدامیر داود

بانك پاسارگاد

7.

حسن محمدپور

بانك پاسارگاد

8.

سهیلا جدی

بانك تجارت

9.

فرشید طهمورثی

بانك توسعه تعاون

10.

فیاض مقدم

بانك توسعه تعاون

11.

عباس ایارده

بانك توسعه تعاون

12.

حمیدرضا معبودی

بانك توسعه صادرات

13.

محسن بوالحسنی

بانك توسعه صادرات

14.

قادر سلیمانی

بانك حکمت ایرانیان

15.

راحله رادمهر

بانك حکمت ایرانیان

16.

مهدی امیری

بانک خاورمیانه

17.

ناصر سعیدی

بانك دی

18.

ویدا قربانی

بانك رفاه كارگران

19.

محبوبه غیاثی

بانك سامان

20.

حمید رجبیان

بانك سپه

21.

عصمت خاکباز

بانك سرمایه

22.

امیر محمداصفهانی

بانك سینا

23.

افشین خانی

 بانك صادرات ایران

24.

آتوسا نگاهی شیرازی

بانك صنعت و معدن

25.

شهرزاد مشیری

بانك كشاورزي

26.

سید حسنعلی حسینی

بانك کارآفرین

27.

مجید شاکر درآباد

بانک  گردشگردی

28.

فیروزه تباری

بانك مسكن

29.

مریم کوچکی

بانك ملت

30.

محسن امین زارع

بانك ملي

31.

عزت اله سلطانی

بانک انصار

32.

مهدی  میرزامحمدی

بانک شهر

33.

میثم رشیدی

بانک شهر

34.

مجتبی حقی

پست بانک ایران

35.

سیدآرش شهرآیینی

صندوق ضمانت صادرات ایران

36.

علی اشرف احمدیان

صندوق ضمانت صادرات ایران

37.

فیروزه مزدا

كارشناس

38.

فريدون شيرازي

كارشناس

39.

نسرین جعفری

كارشناس

40.

مهدی رشیدی

کارشناس

41.

فریده ذوالفقاری

کارشناس

42.

حسن سلطانی

کارشناس

43.

محمدرضا شاکردنیوی

کارشناس

44.

شریف رفیع بخش

کارشناس

45.

علی حسنانی

کارشناس

46.

سید کمال سیدعلی

کارشناس

47.

ترانه بهرامی

کارشناس