شیدسچپج
۲۷۲۸۲۹۱۲۳۴
۵۶۷۸۹۱۰۱۱
۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸
۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱
۲۳۴۵۶۷۸
آکادمی کمیته ایرانی ICC

 

برنامه کاری کمیسیون اقتصاد دیجیتالی کمیته ایرانی ICC:

 

در كميسيون اقتصاد دیجیتالی يك هسته مركزي متشكل از صاحب‌نظران اين فن وجود دارد كه چهار كارگروه با نام 1- خدمات اينترنت و زيرساخت‌هاي مخابراتي، 2- حريم خصوصي و حفاظت از داده‌های شخصی، 3- امنيت اطلاعات و 4- حقوق مالكيت‌هاي معنوي در اينترنت را هماهنگ با كميسيون متناظر در اتاق بازرگاني بين‌المللي در پاريس تشكيل داده‌اند.

 

اين كميسيون و كارگروه‌هاي آن سعي مي‌كنند تا مسائل مربوط به تجارت الكترونيكي، فناوري اطلاعات و مخابرات در ايران را با توجه به برنامه‌هاي ICC و با استفاده از تجربيات جامعه بين‌المللي مطرح و براي آماده‌سازي محيط كسب و كار ايران در انطباق با فعاليت‌هاي بين‌المللي برنامه‌ريزي نمايد و در جهت هماهنگي نيازهاي كشور با سطح بين‌المللي از امكانات ICC به گونه‌اي مناسب بهره گيرد.

 

برنامه‌های در دست انجام کمیسیون اقتصاد دیجیتالی کمیته ایرانی ICC :

 

هدف كميسيون ارتقای زيرساخت‌هاي قانوني، فني و اطلاعاتي در راستاي توسعه كسب و كار مبتني بر IT در قالب تجارت الكترونيكي در ابعاد برون‌مرزي تعيين شده است.


اعم فعاليت‌هاي در دست انجام کمیسیون به شرح زير است:  •    فعال نمودن و همكاري با کارگروه مالكيت فكري


  •    انتشار «نقشه راه براي دستيابي به مالكيت فكري» بر اساس مجموعه منتشر شده “Intellectual Property” توسط ICC.


  •    تقويت ارتباط با مراجع قانون‌گذاري در راستاي انتقال نظرات در رفع محدوديت‌ها و كسب حمايت‌هاي لازم در اجرايي نمودن فعالين IT.


  •    مشاركت و همفكري با فعالين صنعت IT در تدوين پيش‌نويس مقررات جهت آسان‌سازي به كارگيري فناوري اطلاعات، ارتباط و انتقال داده و حفظ حريم خصوصي.


  •    تقويت همكاري با نظام صنفي رايانه.


  •    تحليل شكاف بين وضع موجود و وضع ايده‌آل در زيرساخت‌هاي IT مرتبط با اقتصاد ديجيتالي در ادامه برنامه گذشته کارگروه مربوطه.


  •    تقويت فعاليت‌هاي كارگروه‌هاي تخصصي كميسيون اقتصاد ديجيتالي كميته ايراني ICC در راستاي «امنيت اطلاعات»، «حريم خصوصي و حفاظت از داده‌هاي شخصي»، «مالكيت فكري در اينترنت».


  •    تقويت فعاليت كارگروه‌هاي «اطلاع‌رساني و آموزش»، «ارتباطات و اينترنت» و «تجارت الكترونيك» در تدوين مقررات بين‌المللي و معرفي تكنولوژي‌هاي نو.


  •    ترويج و معرفي فعاليت‌هاي كميسيون اقتصاد ديجيتالي ICC جهت بهره‌مندي اعضاء.


  •    شركت در جلسه ICC 


  •    شركت در جلسات بين‌المللي سازمان‌هاي مؤثر در اقتصاد ديجيتالي با همراهي و مشاركت ICC (در صورت امكان).


  •    ارائه سمينارهاي آموزشي و معرفي تكنولوژي‌هاي نو در فناوري اطلاعات.


  •    تشكيل جلسات ماهانه جهت تبادل‌نظر و اطلاع‌رساني روند جاري اقتصاد ديجيتالي در سطح داخلي و بين‌المللي.


  •    اطلاع‌رساني و پيگيري مواضع ICC در خصوص ابتكارعمل‌هاي بين‌المللي شامل منطقي نمودن قواعد نظارتي در استفاده از فناوري‌هاي نو جهت ارتقاء و عملياتي نمودن اقتصاد ديجيتالي.با توجه به برنامه ارائه‌شده از طرف ICC و تأكيد بر توسعه كسب و كار الكترونيكي در سال 2015 كميسيون اقتصاد ديجيتالي كميته ايراني ICC فعاليت‌هاي برنامه‌ريزي‌شده فوق را با تأكيد و هدف ارتقاء زيرساخت‌هاي ارتباطي و قانوني پيگيري خواهد نمود.


پتانسيل‌هاي موجود در صنعت IT كشور جهت ارائه خدمات فني و مشاوره‌اي در سطح بين‌المللي به طور عام و در سطح منطقه به طور خاص لزوم شركت در كميسيون‌هاي اختصاصي را همراه خواهد داشت. شركت فعال اعضاء در كميسيون‌هاي مربوطه مورد تأكيد برنامه سالانه خواهد بود.


شروع فعاليت كارگروه مالكيت فكري كه در نيمه دوم سال 1393 با همكاري شركت نرم‌افزاري همكاران سيستم و نظام صنفي رايانه شكل گرفته است، در سال 1394 با فعاليت‌هاي زير برنامه‌ريزي شده است:


1-    ترجمه و انتشار نقشه راه براي مالكيت فكري Road map on intellectual property        

   
2-    آموزش و ترويج مالكيت‌هاي فكري با رويكرد عملي و ناظر به حوزه‌هاي كسب و كار. در اين زمينه مشخصاً در مورد عناوين زير مي‌توان دوره‌هاي آموزشي را برقرار كرد كه در دستور كارگروه نيز قرار خواهد گرفت:


  الف- ارزيابي دارايي‌هاي فكري


  ب- مديريت اموال و دارايي‌هاي فكري در شركت‌هاي كوچك و متوسط


  ج- آموزش حمايت از اطلاعات محرمانه با توجه به قراردادهاي NDA


  د- بيمه اموال فكري


  ه- توثيق (وثيقه‌گذاري) اموال فكري


  و- شيوه‌هاي جبران خسارت در نقض حقوق مالكيت فكري


3-    بررسي قوانين مربوط به حوزه كسب و كار در زمينه مالكيت‌های فكري و بازنگري در قوانين.مشخصاً مي‌توان مراحل زير را در اين فرايند دنبال كرد:


  الف- فراخوان جهت ارائه پيشنهاد در مورد چالش‌ها و مشكلات قانوني


  ب- بررسي پيشنهادها و تعيين مورد يا مواردي جهت بازنگري


  ج- مطالعه و تهيه پيش‌نويس براي بازنگري در قوانين


  د- ارسال پيش‌نويس به اعضاي كميسيون براي اظهارنظر


  ه- نهايي كردن متن و انتشار آن


  و- ارتباط با مراجع رسمي و قانوني و رايزني براي پيشبرد قوانين


علاوه بر اين موارد، كارگروه قصد دارد تا با ارتباط مؤثر و قوي با مراجع رسمي و سياستگذاران اين حوزه به عنوان يك بازيگر اصلي و فعال در زمينه تدوين مقررات جديد يا بازنگري در قوانين، با مراجع يادشده همكاري كند.


4-    تهيه مقالات يا طرح‌هاي پژوهشي در حوزه‌هاي مالكيت فكري كه داراي جنبه‌هاي بيشترعملي بوده و در عين حال كمتر در مورد آنها كار شده است.