شیدسچپج
۲۹۳۰۳۱۱۲۳۴
۵۶۷۸۹۱۰۱۱
۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸
۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
آکادمی کمیته ایرانی ICC

 

برنامه کاری کمیسیون مقررات و رویه‌های بازرگانی کمیته ایرانی ICC:

 

کميسيون رويه‌ها و مقررات بازرگاني در زمينه‌هاي زير فعاليت مي‌كند:

 

- بررسي نظرات رسيده از كميسيون رويه‌ها و مقررات بازرگاني پاريس

 

- بررسي مسائل مربوط به قراردادهاي فروش بين‌المللي

 

- بررسي مسائل مربوط به اصطلاحات بازرگاني بين‌المللي «اينكوترمز» و ارسال نظرات كارشناسي كميسيون به پاريس

 

- برنامه‌ريزي آموزش اينكوترمز و مسائل مربوط به قراردادهاي فروش و خريد خارجي

 

- تهيه مقالات آموزشي در ارتباط با مسائل بانكداري، حمل‌ونقل و تجارت بين‌المللي

 

در طي مراحل تهيه اينكوترمز در ICC پاريس، به‌خصوص اينكوترمز 2010، نظرات اعضاي كميسيون در ايران به‌خصوص دبير آن، تأثير قابل توجه داشته است.