شیدسچپج
۲۷۲۸۲۹۱۲۳۴
۵۶۷۸۹۱۰۱۱
۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸
۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱
۲۳۴۵۶۷۸
آکادمی کمیته ایرانی ICC
نام عضو:
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اصفهان
مدیر اجرائی / رئیس:
مسعود گلشيرازي
معرفی:

تاریخچه اتاق بازرگانی استان اصفهان

 

اتاق بازرگانی اصفهان، میعادگاه تجارت مردان، صنعتگران و معدنکاران اصفهان و بسیاری از کسانی است که در گستره اقتصاد این شهر دیر سال، بی وقفه می کوشند تا پایتخت سر به فخر فلک ستوده صفویان، همچنان بر قله رفیع اقتصاد و صنعت ایران زمین، علم بر افرازد و سروری کند و براعتلای این سرزمین مقدس، بیفزاید.

 

در این رهگذر، نگاهی به پیشینه صنعت این شهر و چگونگی برپایی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان، می توان افزون بر یاد کرد و گرامی داشت خادمان گرانقدر گستره صنعت و صنعتگری اصفهان، ترسیم مسیر و گزینش راهبردهای آینده این اتاق را نیز، سهل و هموار سازد.شاید بتوان نخستین تجربه تاریخی اصفهان را در این زمینه تاسیس نظامیه این شهر به ابتکار خواجه نظام الملک، وزیر دانشمند ملکشاه سلجوقی برشمرد، خلاصه آنکه تاج الملک پیشکار ترکان خاتون که دستی نیرومند در ریاضیات داشت و به یاری محاسبات دقیق او، اثری بدیع و ماندگار همچون گنبد تاج الملک در مسجد جامع اصفهان پدید آمد، در این دوران می زیست.دیگر واقعه تأثیرگذار در عرصه صنعت و بازرگانی این شهر، به هنگام سلطنت شاه عباس کبیر و به همت وزیر دانشمند و فرزانه وی شیخ بهائی روی داد که بی تردید، برگی زرین بر دفتر تاریخ اصفهان افزود.تأسیس بازار تفنگ سازان، بازار ریخته گران، بازار آهنگران و چندین و چند بازار دیگر در این عصر که استمرار فعالیت برخی از آنها را همچنان می توان شاهد بود، در شمار درخشان ترین اقدامات تجاری صنعتی این عصر است.شاید بتوان سهم اصفهان را در تعالی فرهنگی، هنری و صنعتی ایران طی دوران حکومت ناصرالدین شاه قاجار، به برکت وجود مردی بزرگ به نام میرزا تقی خان امیر کبیر که به راستی باید او را در شمار قهرمانان ملی این کشور برشمرد، بیش از دیگر نقاط کشور دانست ضمن آنکه در این میان، چشم پوشیدن بر حمایت های همه جانبه ظل السلطان نیز، قضاوتی به دور از انصاف خواهد بود.حرکت ساختاری و بنیادین اصفهان به سوی صنعتی شدن اما، در دو دهه آغازین حکومت پهلوی اول رخ داد، عصری که در آن برپایه کارخانه های بزرگ تولیدی، رونق افزای اقتصاد نیم جان ایران گردید و اقداماتی از این دست، به افتخاری اجتماعی بدل شد و اعتباری دو چندان برای شهر کاشی های آبی آفرید به گونه ای که هر از چند گاه، طنین بوق آغاز فعالیت یک کارخانه جدید، بوی خوش اشتغال و نان را در شهر می پراکند و رایحه دلپذیر زندگی را می شد از پس دیوارهای کاهگلی و بلند تمام خانه ها، استشمام کرد. نخستین گام را در این راه زنده یاد عطاالملک دهش به سال 1304 خورشیدی با تأسیس کارخانه برق اصفهان به قدرت 99 کیلووات و با سوخت هیزمی برداشت، در کوچه تلفنخانه روبروی چهل ستون. مقارن همین ایام نیز شادروان حاج محمد حسین کازرونی در نزدیکی پل خواجو به برپایی کارخانه ریسندگی و بافندگی "وطن" مبادرت ورزید و در پی آن کارخانه نساجی و تولید برق در همسایگی کارخانه وطن به همت مرحوم دهش برپا گردید.

 

تاریخچه اتاق اصفهان

 

اعضای هیأت نمایندگان

 

اعضای هیأت رئیسه

 

اهداف و مأموریت ها

نشانی وب سایت: