شیدسچپج
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۱۲۳۴۵
آکادمی کمیته ایرانی ICC
نام عضو:
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران
مدیر اجرائی / رئیس:
مهندس غلامحسين شافعي
معرفی:

تاریخچه تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

در اسفند سال 1348 و براساس ماده واحده مصوب مجلس شورای ملی، اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن در یکدیگر ادغام شدند و در نتیجه، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به وجود آمد و آیین نامه اجرایی آن در سال 1349 به تصویب رسید. مطابق این آیین نامه، اهم اهداف و وظایف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن عبارتست از:

 

- ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن

- همکاری با دستگاه های دولتی و سازمان های وابسته به دولت یا تحت نظارت آن و شهرداری ها در مورد تهیه لوایح و سایر مقرراتی که با امور بازرگانی و صنایع و معادن ارتباط دارد از طریق اظهار نظر مشورتی و انجام مطالعات لازم برای پیشرفت و توسعه امور بازرگانی و صنعتی و معدنی کشور

- کوشش در رفع اختلافات و دعاوی بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و احیاناً مصرف کنندگان و هم چنین، قبول حکمیت و کارشناسی.

 

در سال 1357 پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به قرمان امام خمینی (ره) هیاتی مرکب از آقایان حاج طرخانی، سید علینقی خاموشی، اسدالله عسگراولادی، علاالدین میرمحمدصادقی، میرفندرسکی، محمدعلی نوید و ابوالفضل احمدی، اداره امور اتاق را در دست گرفتند و در اولین انتخابات، آقای سیدعلینقی خاموشی به عنوان ریاست اتاق ایران و ریاست اتاق تهران برگزیده شد. سپس به وزیران بازرگانی و صنایع و معادن اختیار داده شد که نصف منهای یک نفر از اعضای هیات نمایندگان را انتخاب کننده و نصف به علاوه یک نفر از طرف بخش خصوصی انتخاب شوند.

 

چشم انداز 10 ساله

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در راستای ماموریت خود درافق ده ساله آینده ) تا سال 1397 شمسی)، به عنوان نماینده اعضا، مصمم است با زمینه سازی تحول ساختار اقتصاد کشور جهت ایجاد فضای مناسب حضور اعضای خود درعرصه های مختلف اقتصادی، به گونه ای عمل نماید که نقش مؤثرخود را در عرصه های ذيل شاهد باشد.

 

- رشد شاخص های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور

- افزایش رقابت پذیری کسب و کارهای داخلی در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی.

- ارتقای جایگاه اقتصادی و اجتماعی فعالان اقتصادی کشور، بخش خصوصی و به خصوص کارآفرینان و اعضای اتاق.

- ارتقای سطح کیفیت زندگی کاری اعضا.

 

ماموریت ها

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان يک نهاد مدنی در راستای توسعه پایدار کشور، به پشتوانه منابع انسانی توانمند و متعهد، ضمن تأکید بر تأمین منافع اعضای خود در جهت دست یابی به مصالح ملی برای تحقق محورهای ذیل فعالیت می کند:

 

- کمک به توسعه نظام اقتصادی کشور.

 

- کمک به ارتقای جایگاه بخش خصوصی.

 

- کمک به ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار.

 

- کمک به ارتقای جایگاه جهانی ایران در حوزه اقتصاد.

 

- کمک به بالنده سازی تفکر اقتصادی جامعه و حضور مردم در اقتصاد فرا معیشتی.

 

- ارایه مشورت و مشارکت در فرایند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های اقتصادی ارکان حکومت.

 

- ساماندهی مرجعیت اطلاعات و مشاوره دربخش های مختلف اقتصاد ملی و بین المللی.

 

- هدایت و ساماندهی تشکل یافتن فعالان اقتصادی کشور.

 

استراتژی

 

- توسعه توانمندی ها و ظرفیت سازمانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با محوریت ارتقاء تغییر پذیری و انعطاف پذیری اتاق.

- تحکیم جایگاه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به عنوان یک نهاد غیر دولتی، دانایی محور و فراگیر.

- پیگیری منافع جمعی، صنفی و فردی اعضاء با هدف ارتقای انگیزه مشارکت اعضاء و افزایش تأثیر گذاری حضور فعالان اقتصادی  در عرصه های اقتصادی.

- تلاش در جهت توسعه فرهنگ مشارکت و ایجاد هماهنگی و هم افزایی و افزایش همکاری اعضاء با یکدیگر.

- کمک و ترغیب ارکان مختلف حکومت به بهبود فضای اقتصادی در جهت توسعه بخش خصوصی و حمایت از کارآفرینی.

- کمک به ارتقاء سطح دانش و توانایی مدیران اقتصادی کشور.

- تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و نیز گسترش مشارکت عامه مردم در فعالیت های اقتصادی.

- گسترش نقش آفرینی اتاق در توسعه همکاری های اقتصادی دو و چند جانبه کشور.

- کمک به مدیریت تحول در اقتصاد ایران در جهت اجرایی شدن قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی.

- مطالبه شفافیت در نظام اقتصادی کشور و گسترش اطلاع رسانی اقتصادی.

- ایفای نقش محوری در ارتقاء جایگاه اجتماعی فعالان اقتصادی.

نشانی وب سایت: